Ba đại học của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE-WUR 2021

Ngày 2/9, Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education) công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới năm 2021 (World University Rankings - THE-WUR 2021). Trong danh sách 1.527 cơ sở giáo dục đại học xếp hạng lần này, Việt Nam có 3 đại diện.

Theo Tổ Quốc | Thứ năm, 03/09/2020 08:53

Trong bảng xếp hạng của THE - WUR 2021, ba trường đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là những đại diện của Việt Nam có mặt trong xếp hạng. Lần xếp hạng này của THE công bố thứ hạng 1.527 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

Ba đại học của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE-WUR 2021-1

Ba cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng THE-WUR 2021

Theo báo cáo kết quả xếp hạng THE-WUR 2021, ĐHQGHN thuộc nhóm 801-1000 thế giới; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 1001+ ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 1000 đại học hàng đầu thế giới của Bảng xếp hạng này.

Đây là lần thứ 2 ĐHQGHN lọt vào nhóm 801-1000 đại học thế giới và cũng là cơ sở giáo dục duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 1000. So với các cơ sở giáo dục của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng THE-WUR 2021 của THE, ĐHQGHN có 4 trên 5 chỉ số cao nhất. Trong khi đó, ĐH Quốc gia TP.HCM có chỉ số thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đứng đầu.

Ngoài việc tiếp tục thuộc nhóm 801-1000 Xếp hạng đại học thế giới THE-WUR 2021, ĐHQGHN cũng thuộc nhóm 801-1000 trong 3 kỳ xếp hạng liên tiếp (2019-2021) trong Bảng xếp hạng đại học thế giới của QS. Ngoài ra, ĐHQGHN cũng lần đầu tiên lọt vào nhóm 101-150 trong bảng xếp hạng 50 trường đại học trẻ (Top 50 under 50) của QS 2021.

THE-WUR 2021 đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng.

Các xếp hạng của THE được sinh viên, học giả, các cơ sở giáo dục đại học, chính phủ cũng như giới học thuật tin tưởng. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS (của Nhà xuất bản Elsevier) cung cấp, các khảo sát độc lập và dữ liệu của trường đại học cung cấp, việc tính điểm và xử lý dữ liệu của THE được PriceWaterHouseCoopers (PwC), một tổ chức kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp, giám sát thực hiện.

Bảng xếp hạng THE-WUR là một trong những bảng xếp hạng giáo dục độc lập và có uy tín nhất thế giới, đánh giá các trường đại học, cao đẳng dựa trên 5 nhóm tiêu chí: Đào tạo (chất lượng môi trường học tập và giảng dạy): 30%; Nghiên cứu (năng suất, thu nhập và danh tiếng): 30%; Trích dẫn khoa học (ảnh hưởng nghiên cứu): 30%; Triển vọng quốc tế (thu hút giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu quốc tế): 7,5%; Thu nhập từ chuyển giao tri thức: 2,5%.

Bình luận

Bình luận không được quá 60 từ, không chứa nội dung nhạy cảm tục tĩu

Có thể bạn quan tâm