Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước

Đêm ngày 27/8, Bộ GDĐT đã công bố phân tích kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1. Theo phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi môn Tiếng Anh khá thấp, điểm trung bình là 4,58 điểm, 472.990/749.285 thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Theo Tổ Quốc | Thứ năm, 27/08/2020 09:34

Theo đó, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy, có 845.473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó, điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 195="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,02%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 153.367="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 18%);="" có="" 273="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-1

 

Đối với môn Ngữ văn, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của cả nước năm 2020 cho thấy, có 830.764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 119="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,01%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 75.779="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 9%);="" có="" 2="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-2

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2020 cho thấy, có 749.285 thí sinh tham gia thi môn Tiếng Anh trong đó điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 543="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,07%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 472.990="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 63,13%);="" có="" 225="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-3

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2020 cho thấy, có 286.847 thí sinh tham gia thi môn Vật lí trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 39="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,01%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 37.140="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 13%);="" có="" 10="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-4

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2020 cho thấy, có 289.066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 38="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,01%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 44766="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 15,49%);="" có="" 399="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-5

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2020 cho thấy, có 284.063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 43="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,02%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 85.715="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 30,17%);="" có="" 121="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-6

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy, có 553.987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 111="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,02%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 260.074="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 46,95%);="" có="" 371="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-7

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2020 cho thấy, có 540.775 thí sinh tham gia thi môn Địa lí trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 133="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,02%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 33.606="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 6,21%);="" có="" 248="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-8

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2020 cho thấy, có 469.587 thí sinh tham gia thi môn Giáo dục công dân trong đó điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 41="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0,00%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 5.152="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 1,10%);="" có="" 4.163="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="">

Cả nước có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, điểm trung bình các môn thi cao hơn năm trước-9

 

Bình luận

Bình luận không được quá 60 từ, không chứa nội dung nhạy cảm tục tĩu

Có thể bạn quan tâm