Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm

Đại học Huế vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và cho phép tra cứu kết quả xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo Tổ Quốc | Chủ nhật, 04/10/2020 23:02

Tối 4/10, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và cho phép tra cứu kết quả xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đại học hệ chính quy của các trường đại học thành viên, các khoa thuộc Đại học Huế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Cụ thể điểm chuẩn được công bố như sau:

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-1

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-2

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-3

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-4

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-5

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-6

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-7

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-8

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-9

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-10

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-11

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-12

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-13

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-14

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-15

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-16

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-17

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-18

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-19

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-20

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-21

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-22

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-23

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-24

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-25

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-26

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-27

 

Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1: Ngành Y khoa lấy 27.55 điểm-28

 

Tags
Bình luận

Bình luận không được quá 60 từ, không chứa nội dung nhạy cảm tục tĩu

Có thể bạn quan tâm