Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức 24 mã đề thi môn Toán và các bài thi thành phần của hai bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo Tổ Quốc | Thứ tư, 12/08/2020 16:53

 Đáp án bài thi môn Toán 

Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH-1

 

Đáp án các bài thi môn Khoa học xã hội

Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH-2

 

Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH-3

 

Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH-4

 

Đáp án các bài thi môn Khoa học tự nhiên

Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH-5

 

Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH-6

 

 

Đáp án chính thức của Bộ GDĐT bài thi môn Toán và các bài thi môn tổ hợp KHTN, KHXH-7

 

Bình luận

Bình luận không được quá 60 từ, không chứa nội dung nhạy cảm tục tĩu

Có thể bạn quan tâm