Lưu Nga: "Tôi dành một đời để yêu, trân trọng, nghiên cứu và trải nghiệm hàng hiệu"

Rất nhiều lần nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise đã khẳng định rằng chính chị là thời trang và máu chảy trong huyết quản chị cũng không gì khác ngoài thời trang.