TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới

Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi phòng GDĐT các quận, huyện, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông về hướng dẫn chuẩn bị việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022.

Theo Tổ Quốc | Thứ tư, 13/01/2021 17:10

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh nghiên cứu kỹ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT (ngày 26/12/2018) của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với chương trình tổng thể và chương trình các môn học.

Ngoài ra, trường học cần phổ biến các clip do Bộ GDĐT và các nhà xuất bản cung cấp, thông tư 25 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các văn bản liên quan, tiêu chí lựa chọn SGK của UBND Thành phố cũng như SGK lớp 1, 2 và 6 đã được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục Bộ GDĐT phê duyệt hoặc bản mẫu SGK được đăng tải trên trang thông tin của các nhà xuất bản để lấy ý kiến giáo viên.

Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh chuẩn bị ý kiến để tham gia thảo luận trong cuộc họp tổ chuyên môn và cuộc họp lựa chọn SGK của trường.

TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới-1

TP.HCM chuẩn bị tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022 (ảnh minh họa)

Riêng với việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1, Sở chỉ đạo Phòng GDĐT các quận, huyện báo cáo tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quận, huyện.

Các cơ sở giáo dục phổ thông có nhiệm vụ tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 (nếu có) và gửi ý kiến bằng văn bản về phòng GDĐT, chậm nhất ngày 15/1. Phòng GDĐT tổng hợp kết quả, gửi về Sở GDĐT chậm nhất là ngày 20/1. Sở yêu cầu việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 được thực hiện như việc đề xuất lựa chọn SGK, gồm 3 bước.

Sở cũng lưu ý, phòng GDĐT quận, huyện tham mưu cho UBND quận, huyện về kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức đề xuất lựa chọn SGK, trong đó có tính đến kinh phí cho SGK dự phòng và sách dùng chung ở thư viện.

Phòng GDĐT quận, huyện báo cáo UBND quận, huyện và Sở GDĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các cơ sở kèm danh mục, dự kiến số lượng SGK mỗi nhà xuất bản cần cung ứng (bao gồm cả số lượng dự phòng) để đảm bảo có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới.

Bình luận

Bình luận không được quá 60 từ, không chứa nội dung nhạy cảm tục tĩu

Có thể bạn quan tâm