Từ đại dịch Covid-19, ông Dương Trung Quốc: 'Không phải tất cả là họa mà đôi khi là phúc, mở ra cái mới'

Ông Dương Trung Quốc cho rằng, có thể nói bài học lớn nhất Việt Nam thu được trong năm 2020 cũng như trong nhiệm kỳ vừa qua chính là lòng dân được củng cố để vượt qua thách thức.

Theo Tổ Quốc | Chủ nhật, 03/01/2021 01:31

Bài học lớn nhất về lòng dân

Trong những ngày đầu năm 2021, ông Dương Trung Quốc - ĐBQH khóa 14 đã có chia sẻ về những việc đất nước đã làm được trong năm 2020, đặc biệt về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dự cảm cho năm mới.

Bước vào năm mới 2021, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, người dân nói chung và các giới trong xã hội đều mang suy nghĩ, sự kỳ vọng về bước phát triển mới của đất nước. Là nhà nghiên cứu lịch sử, đại biểu Quốc hội, ông có suy nghĩ gì?

Ông Dương Trung Quốc: Tôi thường hay nhắc câu cửa miệng của người xưa "nhật tân, nhật tân hựu nhật tân", nghĩa là mỗi ngày một mới.

Ở đây, mới được hiểu là sự phát triển, sự thay đổi, đương nhiên có yếu tố mà nhiều người quan tâm cũng như thực tiễn đang đòi hỏi là đổi mới phải bền vững.

Sự bền vững hiện nay đứng trước nhiều thách đố, nếu như trước đây sự thách đố của xã hội thì hiện nay chúng ta phải đứng trước thách đố của thiên nhiên, của đại dịch Covid-19 mang tính chất toàn cầu.

Có thể nói bài học lớn nhất chúng ta thu được trong năm 2020 cũng như trong nhiệm kỳ của Đảng khóa XII vừa qua chính là lòng dân.

Lòng dân được củng cố đó là nền tảng của tất cả mọi thành công, để đạt những thành tựu mới cũng như vượt qua những thử thách mới.

Nói đến niềm tin hay còn gọi lòng tin của người dân, tôi muốn nói đến một khái niệm mà Bác Hồ có nhắc đến. Chúng ta thường hay nói đến quyết tâm nhưng Cụ Hồ dùng rất nhiều lần chữ tín tâm.

Chữ tín nghĩa là lòng tin tưởng thực sự, không phải tin tưởng mù quáng, cứ lãnh đạo mà tin tưởng rằng đó là sự lãnh đạo đúng đắn, người lãnh đạo sáng suốt, gương mẫu, do đó tín tâm đến từ hai phía, người dân tin Nhà nước nhưng Nhà nước cũng phải tin người dân thì mới có tín tâm.

Muốn như thế tôi rất mong từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chúng ta có được bộ máy lãnh đạo luôn phát huy tinh thần gương mẫu, tinh thần truyền thống của cha ông để góp phần cho đất nước phát triển.

Phải nói qua thử thách khó khăn vừa qua, kể cả yếu tố có tính toàn cầu chúng ta càng nhận ra những giá trị mà mình đã có, cần phải được củng cố và phát huy, đó là tinh thần đoàn kết, đồng lòng.

Từ đại dịch Covid-19, ông Dương Trung Quốc: Không phải tất cả là họa mà đôi khi là phúc, mở ra cái mới-1

Ông Dương Trung Quốc.

Năm 2020 đã qua, bước sang năm 2021 là năm đầu của chặng đường nhiệm kỳ 5 năm mới 2021 - 2025, theo ông chúng ta có những thuận lợi và những khó khăn gì?

Ông Dương Trung Quốc: Ở đây, rõ ràng câu chúng ta thường hay dùng "biến nguy thành cơ", tức trong nguy chúng ta cũng có cơ hội rất lớn.

Cơ hội mới này được tạo nên chính từ sự thành công, giữ được môi trường chính trị, xã hội ổn định, ngăn cản được dịch bệnh Covid-19, từ đó những nguồn lực từ bên ngoài đến với đất nước. Vấn đề còn lại đặt ra là chúng ta có đón nhận được cơ hội đó không.

Sự đón nhận cơ hội đó phải ở cả hai phương diện, đó là nhà nước và người dân. Nhà nước đón nhận bằng chính sách, nhưng đổi mới không phải của Nhà nước mà còn là chính người dân cũng phải đủ năng lực để tiếp nhận.

Rõ ràng vấn đề rất lớn của chúng ta hiện nay là nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu mới. Chúng ta phải xem xét, nhìn nhận kỹ vấn đề này, nếu không sẽ lại mất cơ hội và đã có nhiều bài học sâu sắc về việc này.

Không phải tất cả là họa mà đôi khi là phúc, nó mở ra cái mới

Ở góc độ là nhà nghiên cứu lịch sử, ông thấy giai đoạn vừa qua đất nước ta đã tạo được dấu ấn gì trong dòng chảy của lịch sử?

Ông Dương Trung Quốc: Không thể không đặt Việt Nam trong dòng chảy của thế giới được bởi chúng ta đã hội nhập rất sâu. Trong rất nhiều yếu tố đó tạo nên thành quả của đất nước có sự tích tụ của một quá trình phát triển.

Nhưng phải nói từ đại dịch Covid-19 là cú hích rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tất cả. Chúng ta vẫn gọi là bình thường mới, nghĩa là, phải thích ứng và buộc phải thích ứng.

Nếu nhìn vào lịch sử, bên cạnh họa ập đến nhưng không phải tất cả là họa mà đôi khi là phúc, nó mở ra cái mới.

Các dịch bệnh lớn trên thế giới được ghi trong lịch sử nó đều là cú hích, tạo bước nhảy thậm chí nhảy vọt của con người.

Con người phải tiến bộ hơn, phải sáng suốt hơn, thông minh hơn và phải vượt lên trở ngại lớn đấy và đó cũng là bước tiến tới văn minh. Chúng ta hy vọng điều đó sẽ diễn ra với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Bình luận

Bình luận không được quá 60 từ, không chứa nội dung nhạy cảm tục tĩu

Có thể bạn quan tâm