Show diễn | Chủ nhật, 25/10/2020 12:17

Đỗ Mạnh Cường đưa các con lên sàn diễn thời trang trong tiếng vỗ tay rộn vang

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đưa các con đưa lên sân khấu trình diễn cùng 200 người mẫu chuyên và không chuyên trong show diễn SIXDO.