Sao Việt | Thứ tư, 08/07/2020 15:15

Gia đình Khánh Thi đưa hai con đi chơi đồi thông, vườn hoa Đà Lạt

Dường như Khánh Thi rất biết cách hâm nóng tình cảm gia đình, đặc biệt đưa con cái trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời cho con dạn dĩ và chủ động hơn.