TV show | Thứ bảy, 20/06/2020 13:44

Parody 'Mắt biếc' cười ra nước mắt của Đỗ Duy Nam - Mạc Văn Khoa

Ẩm Thực Kỳ Thú tập cuối có màn parody "Mắt biếc" cười ra nước mắt của Đỗ Duy Nam và Mạc Văn Khoa.